NUOMOS SĄLYGOS

Reikalavimai

 • Reikalingas bent 2 metų vairavimo stažas
 • Nuomininkas privalo turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą

Automobilio nuomos apribojimai ir atsakomybės

 • Nuomininkas turi teisę naudoti Automobilį Lietuvos Respublikos (LR) teritorijoje bei, gavęs raštišką Nuomotojo sutikimą, kelionėms už LR ribų.
 • Automobilį gali vairuoti tik nuomininkas ir negali jo perduoti tretiesiems asmenims
 • Automobiliuose draudžiama rūkyti ar vežti aitraus kvapo medžiagas
 • Jeigu Automobilis sudaužomas ar sugadinamas dėl Nuomininko kaltės, nuomos pinigai už nepanaudotas dienas negrąžinami, be to, Nuomotojas gali atsisakyti pateikti pakaitinį Automobilį.
 • Nuomininkas yra atsakingas už automobilio salono pažeidimus, išorės apgadinimus ir privalo atlyginti tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, padarytą žalą ar Nuomotojo negautas pajamas.
 • Vagystės atveju, nepristačius Automobilio dokumentų ir/ar raktelių, patirtą žalą, tiesioginius ar netiesioginius nuostolius padengia Nuomininkas
 • Nuomininkas privalo vadovautis kitais apribojimais nurodytais sutartyje.

Automobilio rezervacija ir nuoma

 • Rezervuotis automobilį galite susisiekę su mumis elektroniniu paštu arba nurodytu telefonu.
 • Automobilį rezervuojame tik gavę avansinį apmokėjimą bankiniu pavedimu, ir arba grynais pinigais.
 • Automobilį nuomuojant be vairuotojo įmamas avansinis užstatas.
 • Nuomos sąlygos užstatas Lietuvoje ir užsienyje 500€

.